วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ (คาถาบูชาพระสีวลี พระสังกัจจายน์ พระอุปคุต)

3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ หรือที่โบราณาจารย์ท่านเรียกว่า พระอรหันต์ไตรภาคีมหาลาภ
อันประกอบด้วยพระอรหันต์ 3 พระองค์คือ พระอรหันต์สิวลี พระอรหันต์สังกัจจายน์ พระอรหันต์อุปคุต
พระอรหันต์สิวลี 
ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้าน สถานที่ประกอบการค้าที่ทำงาน จะบังเกิดมหาโชคลาภ

พระอรหันต์สังกัจจายน์
 ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงาน จะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวยทั้งชีวิตมีแต่รอยยิ้ม ความสุขและมีปัญญาธรรมในชีวิตทุกคน

พระอรหันต์อุปคุต 
ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ้าน สถานที่ประกอบการค้า ที่ทำงาน จะพบแต่ความสำเร็จ อุปสรรคความขัดข้อง ความไม่มีต่างๆ จะมลายหายไป

พระคาถาขอโชคลาภจากสวรรค์ (นะโม 3 จบ )
"อินทะปุญญัง มหาปัญโญ พุทโธ เทสัง ปิยัง โหตุ
สีวลีนัง มหานาโม กัจจายะนะทิวสัง ลาโภ นามะนัง โหตุ"
(ท่องสวดเป็นประจำ โชคลาภไหลมาเทมา ชีวิตมีแต่ความสมหวัง ไม่มีติดขัด อย่าลืมใส่บาตร แล้วแผ่บุญให้เทพเทวา ที่ท่านช่วยเหลือเราด้วยนะ)

คาถาบูชา 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ
"อิมินา สักกาเรนะ พุทธังปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆังปูเชมิ
     อิมินา สักกาเรนะ สีวลีเถระ ปูเชมิ
     อิมินา สักกาเรนะ สังกัจจายน์เถระ ปูเชมิ
     อิมินา สักกาเรนะ อุปคุตเถระ ปูเชมิ
สีวลี สังกัจจายน์ อุปคุต จะ มหาเถโร
เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตังสะทา
เอหิบูชา เอหิจิตติจิตตัง อินทาพรหมมัง มะนุสสังจะปูชิตัง
      สีวลี อาราธนานัง นะชาลีติ
      สังกัจจายน์ อาราธนานัง นะปุเนวัง
      อุปคุต อารธนานัง จิตติลาภัง จิตตังสุขัง
สีวลี ประสิทธิเม สัพพะลาภัง สะทาโสตถี
สังกัจจายน์ ประสิทธิเม มหาโภคัง สุขัง ปัจจะยาทิมหิ
อุปคุต ประสิทธิเม มหาลาภัง สัพพะสุโข ภวันตุเม"
(สวดวันละ 9 จบ หรือ ตามกำลังศรัทธา)

บูชาด้วยดอกไม้ขาว ดอกไม้มีกลิ่นหอมและดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3-5-7 ดอก น้ำสะอาด 1 ถ้วย ลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ จุดธูปเทียนบูชาแล้วสวดคาถา อธิษฐานขอโชคสำเร็จ วันพฤหัสบดี ถวายน้ำผึ้ง น้ำมะพร้าวอ่อน กล้วย

คาถาบูชาพระสีวลี
"สีวะลี จะ มะหาเถโร   เทวะตา นะระปูชิโต   โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ   
สีวะลี จะ มะหาเถโร   ยักขา เทวา ภิปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ  
 อะหัง วันทามิ ตังสะทา สีวะลี เถรัสสะ เอตัง  โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม"
---------------------------------------------

 โครงการมหาบุญกุศล “ 3 พระอรหันต์ แห่งโชคลาภ” 
ในชุดสร้างบุญนี้ บูชาชุดละ 1,899 บาท ทุกท่านจะได้รับ
รูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ คือ พระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์

3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน
บูชาชุดละ 1,899 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระอรหันต์แห่งโชคลาภ.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com