วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

พระธาตุพระสีวลี องค์ใหญ่

พระธาตุพระสีวลี องค์ใหญ่ ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว
หนึ่งในจำนวนพระอรหันตธาตุที่สำคัญที่คนโบราณยกย่องนับถือมากที่สุด ก็คือ พระธาตุของพระสีวลีเถระ เนื่องด้วยพระสีวลีเป็นเลิศในด้านความอุดมสมบูรณ์ ไปไหนมาไหนไม่อดอยาก พระพุทธเจ้าก่อนจะประทานความเป็นเอตทัคคะด้านนี้ให้แก่พระสีวลี ทรงทำการทดสอบบารมีให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่สงฆ์ทั้งปวงเดินทางไปในที่ห่างไกลทุรกันดาร แต่ปรากฎว่าเป็นที่อัศจรรย์ว่า เมื่อพระสีวลีเหยียบย่างเข้าไปในถิ่นใด สถานที่นั้นๆก็กลับกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้น เป็นที่ประจักษ์ในบุญบารมีของพระสีวลี

พระคาถาบูชาพระสีวลี
สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยา ทิมหิ
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยา ทิมหิ
อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถรัสสะ เอตัง คุณัง โสตถิ สวัสดิ ลาภัล ภะวันตุ เมสัพพะทาฯ
พระสีวลี พระอรหันต์ด้านโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภแร่เหล็กน้ำพี้ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดน้ำพี้ และวัดสิงห์ จ.อุตรดิตถ์
หน้าตัก 2.5 นิ้ว  (สูง 4 นิ้ว*กว้าง 3 นิ้ว) บูชาองค์ละ 699 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com