วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ชุด 6 องค์พระมหามงคลพิเศษ! พระปางป่าเลไลย์ พระสีวลี พระอุปคุต พระสัจกัจจาย์ พระราหู พระพิฆเนศ---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com