วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

เคล็ดการบูชาพระสีวลีเพื่อเสริมโชคลาภ


พระสีวลีเป็นพระเถระ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางลาภสักการะมาก หากผู้ใดมีพระสีวลีไว้บูชา ประจำบ้านเรือน จะนำโชคมหาลาภ มาสู่ท่านผู้บูชา ในธุรกิจ การค้า หรือเคหาสน์สถานบ้านเรือน หากได้บูชาพระสีวลีแล้วจะสำเร็จดังปรารถนาแน่นอน

คำบูชาพระสีวลี นโม ( ๓ จบ ) สวดบทนี้เพื่อขอลาภจากองค์พระสีวลี
สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ


คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี  นโม ( ๓ จบ )
(โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)
สิวะ ลีมะหา เถรัง วันทามิหัง ( ๓ จบ )
มะหาสิวะลี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสิวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ(๓จบ)


อนึ่ง มีเคล็ดว่าในวันพฤหัสบดี หากสะดวกควรถวาย น้ำผึ้ง พระสีวลีด้วย  โดยจะใส่จอกเล็กถวายท่านในวันพฤหัสบดีหรือหากทุกวันได้ยิ่งดี  จะทำให้ท่าน บังเกิดโชคลาภ อย่างเห็นได้ชัด

และเป็นเคล็ดเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาในเคหาสน์สถานบ้านเรือน และผู้บูชาด้วยน้ำผึ้งประจำวันพฤหัสบดี จะไม่ตกทุกข์ได้ยากเลยในชีวิต เพราะในอดีต พระสีวลีได้ถวายน้ำผึ้งแก่พระพุทธเจ้ากัสสปะ ด้วยอานิสงส์นี้เองทำให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ที่เลิศในทางมีลาภมาก


---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลีพระอรหันต์โชคลาภ.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com