วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผู้ใดปารถนาจะได้ลาภเงินทอง และความร่ำรวย ให้ไปที่วัดท่าซุง

ผู้ใดปารถนาจะได้ลาภเงินทอง และความร่ำรวย ให้ไปที่วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อไปสักการะ พระพุทธรูปองค์หนึ่งที่อยู่ภายในวัด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระพุทธรูปองค์นี้ มีชื่อว่า "หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา"

ขั้นตอนในการสักการะนะครับ 
1. ให้น้อมเคารพ สักการะพระพุทธรูปองค์นี้
2. ให้นำผ้าไตรจีวรของวัดมาห่มคลุมองค์พระพุทธรูปนี้
3. ให้สวดพระคาถาสำหรับบูชาพระพุทธองค์นี้ จากทางวัด
4. ให้อธิษฐานขอพร จากพระพุทธรูปองค์นี้ เพียงข้อเดียวเท่านั้น อย่าขอพร่ำเพรื่อ (เช่น ขอให้ร่ำรวย มีเงินเป็นแสน เป็นล้าน ก็ว่าไป )
5. ให้กลับมาสวด "พระคาถาเงินล้าน" ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สวดทุกวัน วันละ 9 จบ (โปรดสังเกตุ : ผึ้งรังใหญ่เกาะที่แขนพระพุทธรูป คนโบราณถือว่าเป็นการให้ลาภ)
6. เมื่อสิ่งที่ร้องขอนั้นได้ส่งผลกับคุณแล้ว  อย่าลืมทำบุญและอุทิศส่วนบุญกุศลบูชาคุณพระรัตนตรัย และบูชา องค์พระพุทธรูป "หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา" ด้วย

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ) 
* พระพุทธัง ประสิทธิโชคลาภ
* พระธัมมัง ประสิทธิโชคลาภ
* พระสังฆัง ประสิทธิโชคลาภ 
นาสังสิโม พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ , (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมมา จะ มหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม, (คาถาเงินแสน)
มะหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม, (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) 
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ ,วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้ผลเร็ว) 
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ (บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด) 
---------------------------------------------
พระสีวลี พระอรหันต์ด้านโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภแร่เหล็กน้ำพี้ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดน้ำพี้ และวัดสิงห์ จ.อุตรดิตถ์
หน้าตัก 2.5 นิ้ว  (สูง 4 นิ้ว*กว้าง 3 นิ้ว) บูชาองค์ละ 899 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com