วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตั้งใจฟังให้ดีนะ จะเล่าอดีตชาติพระสิวลีให้ฟัง แบบย่อ ๆ ถึงทำให้เกิดโชคลาภร่ำรวยในการค้าขาย

“ตั้งใจฟังให้ดีนะ  จะเล่าอดีตชาติพระสิวลีให้ฟัง  แบบย่อ ๆ ถึงทำให้เกิดโชคลาภร่ำรวยในการค้าขาย "

ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้  ในกาลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี  พระสิวลีท่านได้ถือปฏิสนธิในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลพระนครพันธุมดี ในสมัยนั้น ท่านเป็นคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนคร  และเป็นคนที่หมั่นขยันขวนขวายในกิจการงาน

สมัยหนึ่ง  หลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จกลับจากเที่ยวจาริกมาสู่พระนครพันธุมดี ครั้งนั้น  พระเจ้าพันธุมะซึ่งเป็นพุทธบิดาได้ทรงเตรียมอาคันตุกทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทรงปรารถนาจะทำมหาทานแข่งกับชาวเมือง ในวันใดที่พระราชาเป็นผู้ถวายทาน เหล่ามหาชนก็จะสังเกตดู และในวันรุ่งขึ้นก็จะเตรียมทานให้ยิ่งกว่านั้น และในวันถัดไป พระราชาก็จะถวายให้ยิ่งขึ้นไปอีก

จนกระทั่งถึงวันที่ ๖ ซึ่งเป็นวันของชาวเมือง ชาวเมืองเหล่านั้นทั้งหมดได้จัดเตรียมสิ่งของไว้ทุกสิ่ง โดยตั้งใจจะไม่ให้มีสิ่งใดที่ขาดแม้สักสิ่งเดียว จึงได้ตรวจดูทานที่ตนได้เตรียมไว้ก็ไม่เห็นน้ำผึ้งสด  มีเพียงน้ำผึ้งที่เคี่ยวแล้ว  ชนเหล่านั้นจึงให้คนถือเอาทรัพย์คนละ ๑ พันบาทแล้วส่งไปเฝ้ายังประตูพระนครทั้ง ๔ เพื่อขอซื้อจากผู้ที่มาจากชนบทนอกพระนคร

ในวันนั้นเอง ท่านเดินทางเข้ายังพระนครด้วยปรารถนาจะเยี่ยมนายบ้าน ในระหว่างทางท่านเห็นรวงผึ้งที่ปราศจากตัวอ่อน ขนาดเท่างอนไถ จึงไล่ตัวผึ้งให้หนีไป แล้วตัดกิ่งไม้ถือรวงผึ้ง ด้วยตั้งใจว่าจะนำไปฝากให้แก่นายบ้าน ฝ่ายผู้ที่ชาวเมืองมอบเงินไปเพื่อหาซื้อน้ำผึ้ง พบท่านถือรวงผึ้งสดเข้ามาจึงขอซื้อในราคาหนึ่งบาท

ท่านเกิดความคิดว่า “ธรรมดารวงผึ้งนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งบาท แต่บุรุษนี้ขอซื้อด้วยทรัพย์หนึ่งบาท เห็นจะมีเหตุเบื้องหลังอยู่”  จึงตอบปฏิเสธไป บุรุษนั้นจึงขึ้นราคาให้เป็นสองบาท ท่านก็ยังปฏิเสธอีก  บุรุษนั้นก็ขึ้นราคาไปเรื่อย ๆ จนถึงพันบาท

ท่านได้พิจารณาเห็นเป็นเรื่องผิดปกติมากที่ขอซื้อรวงผึ้งสดด้วยราคาถึงพันบาท จึงได้สอบถามถึงเหตุผล  บุรุษผู้นั้นจึงให้เหตุผลว่า “พวกชาวพระนครได้ตระเตรียมมหาทาน เพื่อถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมณะ ๖ ล้าน ๘ แสนเป็นบริวาร ในมหาทานนั้นยังไม่มีน้ำผึ้งดิบอย่างเดียวเท่านั้น  เพราะฉะนั้น เขาจึงขอซื้อในราคาแพงเช่นนั้น”.

ท่านเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ จึงขอมีส่วนร่วมในมหาทานนั้น บุรุษนั้นไปบอกเนื้อความแก่ชาวเมือง. ชาวเมืองทราบในศรัทธาของเขาจึงอนุโมทนา ท่านจึงได้เอาเงินที่ตนเก็บไว้เพื่อเสบียงเดินทางจากบ้านไปซื้อเครื่องเทศ ๕ อย่างแล้ว ทำให้ป่น  นำเอาน้ำส้มมาจากนมส้มแล้ว คั้นรังผึ้งลงในนั้น ปรุงด้วยจุณเครื่องเทศ ๕ อย่างแล้ว ใส่ลงในบัวตระเตรียมสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้ว ถือไปนั่งในที่ไม่ไกลพระทศพล

เมื่อมหาชนเป็นอันมากนำเอาสักการะไป เขามองดูวาระที่จะถึงแก่ตนในลำดับ รู้ช่องทางแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักการะอันยากไร้นี้เป็นของข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดอาศัยความอนุเคราะห์ข้าพระองค์ รับสักการะนี้เถิด” 

พระศาสดาทรงอนุเคราะห์เขา ทรงรับสักการะนั้นด้วยบาตรศิลาอันท้าวมหาราชทั้ง ๔ ถวายแล้ว ได้ทรงอธิษฐานให้ไทยธรรมที่ถวายเพียงพอแก่ภิกษุ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า.น้ำผึ้งนั้นก็มีเพียงพอแก่พระสาวกทั้งสิ้น

จากตัวอย่างที่เล่าให้โยมฟังนี่แหละ  คือหัวใจของพระสิวลี   ในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่านมา  พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม  ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย  แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง  แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า  เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ  ดุจการได้น้ำในทะเลทราย  ดุจการได้อาหารในยามหิว  ทีนี้เมื่อโยมเข้าใจหัวใจพระสิวลีดีแล้ว  ต่อไปก็จะให้คาถาบูชาพระสิวลีไปท่องจำ

คาถาบูชาพระสิวลี 

" สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ
สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ "

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนา ก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน แล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติอต่อ ศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติสวัสดิมงคลตลอดไปประเสริฐนักแล.
---------------------------------------------
พระสีวลี พระอรหันต์ด้านโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภแร่เหล็กน้ำพี้ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัด จ.อุตรดิตถ์
หน้าตัก 2.5 นิ้ว  (สูง 4 นิ้ว*กว้าง 3 นิ้ว) บูชาองค์ละ 899 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com