วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีขอลาภพระสีวลีเถระเจ้า

ทุกวันพระขึ้น15ค่ำ ผู้ใดปรารถนาโชค สิริมงคลในชีวิตพึงรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ทำจิตใจของตนให้สะอาด นุ่งห่มขาว หากมีพระธาตุหรือรูปองค์ท่านได้ยิ่งดี ให้ทำตอนเที่ยงคืนจะดีมากหรือถ้าจำเป็นจริงๆเวลา 3 ทุ่มก็ได้

ให้จัดที่บูชาพระสีวลีในห้องพระดังนี้
  - ให้ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว
  - มีพานใส่ดอกไม้ขาวเท่าอายุ
  - ธูป 3 ดอก
  - เทียนขี้ผึ้งแท้ 9 เล่ม
  - น้ำผึ้งอย่างดี 1ขวด
  - ปัจจัย 1000 บาท
พึงจุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล 5 หรือ ศีล 8 แล้วกำหนดจิตให้เป็นสมาธิ

สวดบูชาพระสีวลีดังนี้ (นะโม 3 จบ)

"สีวลีจะมหาเถรัง มหาลาภะโภคัง
มานิมา ทรัพย์เจริญงอกงามไหลมาเทมา
เจริญเร็ว เจริญยิ่ง เจริญดี เจริญสวัสดิรักษา
อุกาสะ ข้าพเจ้าขอถวายน้ำผึ้งนี้บูชา
คุณพระสีวลีมหาเถระเจ้าจงรับสดับด้วยดี
ไมตรีอะระหัง ลาภังมามา มะอะอุ นะชาลีติ
นะ นะอะอุมะ สีวลีลาภังโภคังมามา" (7 จบ)

แล้วเจริญภาวนาด้วยคำว่า
"นะสิวังพรหมมา มะอะอุ นะเมตตา นะชาลีติ" (108 จบ)

ผู้ใดกระทำด้วยศรัทธาประกอบด้วยสมาธิ รักษาศีล ทาน ภาวนา กระทำไปได้ 7 ครั้ง จะบังเกิดซึ่งลาภสักการะอย่างยิ่ง เสมือนว่ามีญาณแห่งพระสีวลีสถิตให้พรที่บ้าน เงินที่ถวายพระสีวลีให้นำไปซื้อของใส่บาตร ทำบุญจะดีมากๆพระสีวลี พระอรหันต์ด้านโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภแร่เหล็กน้ำพี้ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดน้ำพี้ และวัดสิงห์ จ.อุตรดิตถ์
หน้าตัก 2.5 นิ้ว  (สูง 4 นิ้ว*กว้าง 3 นิ้ว) บูชาองค์ละ 699 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel: 083-0340025 | LineID: chet111  
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com