วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระคาถาบูชาพระสีวลี ตามวันเกิด

คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าการได้บูชาพระสีวลีมหาลาภนั้นจะทำให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้เนื่องมาจากประวัติของพระสีวลี โดยพระพุทธเจ้าได้ยกย่องให้พระสีวลีเป็นเอตทัคคะในด้านการมีลาภมาก เพราะฉะนั้นหากเราทำการบูชาพระสีวลีด้วยการสวดมนต์และท่องพระคาถาบูชาพระสีวลีและหมั่นประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม เชื่อได้เลยว่าบุญบารมีของพระสีวลีนั้นจะช่วยให้เรามีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้อย่างไม่ขาดสายอย่างแน่นอน โดยพระคาถาบูชาพระสีวลีนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายบท ดังนี้

พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำวันเกิด
1. พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำคนที่เกิดวันอาทิตย์
ฉิมพะลี จะ มหานามัง
สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ
เถรัสสานุภาเวนะ สะทา
โหนติ ปิยัง มะมะ

- ท่อง 6 จบ หรือ ตามกำลังศรัทธา -
2. พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำคนที่เกิดวันจันทร์
ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา
ทูเรหิวา สะมีเปหิวา
เถรัสสานุภาเวนะ สะทา
โหนติ ปิยัง มะ มะ

- ท่อง 15 จบ  หรือ ตามกำลังศรัทธา–
3. พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำคนที่เกิดวันอังคาร
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร
โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
เชยยะลาโภ มหาลาโภ
สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา

- ท่อง 8 จบ หรือ ตามกำลังศรัทธา -
4. พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำคนที่เกิดวันพุธ
ทิตติตถะภะเวราชา
ปิยาจะ คะระตุเม เย
สารัตติ นิรันตะรัง
สัพพะสุขาวะหา

- ท่อง 17 จบ หรือ ตามกำลังศรัทธา -
5. พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำคนที่เกิดวันพฤหัสบดี
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร
ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง
วันทามิ สัพพะทา

- ท่อง 19 จบ  หรือ ตามกำลังศรัทธา-
6. พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำคนที่เกิดวันศุกร์
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร
เทวะตานะนะ ระปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง
กะโรนตุ เม ลาเภนะ
อุตตะโม โหติ
สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทา

- ท่อง 21 จบ  หรือ ตามกำลังศรัทธา-
7. พระคาถาบูชาพระสีวลีมหาลาภประจำคนที่เกิดวันเสาร์
ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะปูชิตัง
สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม
เภรัสสานุภาเวนะ สะทา
สุขี ปิยัง มะมะ

- ท่อง 10 จบ หรือ ตามกำลังศรัทธา –

พระสีวลี พระอรหันต์ด้านโชคลาภ
มวลสารมหาโชคลาภแร่เหล็กน้ำพี้ เข้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยพิธีกรรมปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดน้ำพี้ และวัดสิงห์ จ.อุตรดิตถ์
หน้าตัก 2.5 นิ้ว  (สูง 4 นิ้ว*กว้าง 3 นิ้ว) บูชาองค์ละ 699 บาท
---------------------------------------------
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาพระสีวลี.
Tel/Line: 083-0340025
Email: PraSiwaleeThai@gmail.com